TAITEEN PERUSOPETUS

MIKÄ TPO?

Tpo on lyhenne sanasta taiteen perusopetus. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

MIKÄ OPS?

Ops on lyhenne sanasta opetussuunnitelma. Se on suunnitelma siitä, miten opetus  järjestetään. Opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan.

Dance Artilla on tämän yleisen opetussuunnitelman lisäksi omat lajikohtaiset opetussuunnitelmat, joihin on kirjattu kunkin lajin oppisisältö, tavoitteet ja tasolta toiselle eteneminen. Sekä yleinen että lajikohtainen opetussuunnitelma toimii opettajiemme työvälineenä ja ohjekirjana tuntien suunnittelussa ja pitämisessä. Dance Art on antanut luvanvaraista taiteen perusopetusta vuodesta 2001 ja ops on päivitetty Opetushallituksen antamien määräysten mukaisesti vuosina 2005 ja 2017.